WEBDOBALL

ประกาศเตือนเรื่องสำคัญ: ห้ามทำการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทราบถึง "ยูสเซอร์เนม และ รหัสผ่าน" ในการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ w88-thai.com ของท่านโดยเด็ดขาด!  และเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์จะไม่สามารถขอทราบ "รหัสผ่าน" ของสมาชิกได้เช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มมิจฉาชีพ ดังนั้นสมาชิกต้องเก็บรักษาข้อมูลการล็อกอินเข้าสู่ระบบของท่านไว้เป็นความลับ และไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบทุกกรณี ขอบคุณมากค่ะ